Medlemskap i Narvik Hockey

Her finner du informasjon om medlemskontingent og treningsavgift for de enkelte lag tilknyttet Narvik Hockey.

Medlemskontingent

  • Medlemskontingenten er for sesongen 2023/24 satt til 400 kroner.
  • Deltakeravgiften for Sparebanden skøyte- og hockeyskole er satt til totalt 400 kroner for en trening i uka gjennom sesongen.

Priser/ treningsavgift

I listen under finner du oversikten over treningsavgift for spillere på de enkelte lagene våre. Søskenmoderasjon er oppgitt under listen.

LAG 2023/24:

  • Hockeyskole: 400,- kr året
  • U9: Høst: 400,- Vår: 400,- (Totalt 800,-)
  • U13: Høst: 2500,- Vår: 2000,- (Totalt 4500,-)
  • U15: Høst: 3000,- Vår: 3000,- (Totalt 6000,-)

Søskenmoderasjon for barn nr 2

  • kr 500,- for U9 og U13
  • KR 1000,- for U15

Medlemssystem

Narvik Hockey bruker Hoopit til å administrere klubbens medlemmer.

Via Hoopit betaler du medlemskontingent, treningsavgift og lisens.