Sesongen over. Nå venter EHL sesong!!!


Medlemskap i Narvik Hockey

Her finner du informasjon om medlemskontingent og treningsavgift for de enkelte lag tilknyttet Narvik Hockey.

Medlemskontingent

  • Medlemskontingenten er for sesongen 2023/24 satt til 400 kroner. 
  • Alle barn over 7 år må betale medlemskontigent 400 kroner som inkluderer forsikring gjennom Norges Idrettsforbund, alle for først en prøvetid på 3 mnd uten å betale medlemskontigent  

Priser/ treningsavgift

I listen under finner du oversikten over treningsavgift for spillere på de enkelte lagene våre. Alle under 12 år er fritatt for treningsavgift. Søskenmoderasjon er oppgitt under listen. 

LAG 2023/24:

  • Hockeyskole: Gratis
  • U9: Gratis (Etter 1 termin må alle betale medlemsavgift 400 kr)
  • U13: Høst: 2500,- Vår: 2000,- (Totalt 4500,-)
  • U15: Høst: 3000,- Vår: 2500,- (Totalt 5500,-)

Søskenmoderasjon 50% på barn nr 2.


Medlemssystem

Narvik Hockey bruker Hoopit til å administrere klubbens medlemmer.

Via Hoopit betaler du medlemskontingent, treningsavgift og lisens.