Sesongen over. Nå venter EHL sesong!!!

FOR EI LYS FREMTID I NORD!

05.05.2024

"For ei lys fremtid i nord"- dette er visjonen til Nordkraft, en av Narvik Ishockeyklubbs viktigste støttespillere og bidragsytere igjennom flere tiår!

Glade hockey barn!
Glade hockey barn!

-Vi er veldig stolt av at Nordkraft deler av sin verdiskapning med klubben, sannheten er at de var en av flere helt avgjørende bidragsytere for at Nordkraft Arena ble bygd og åpnet i 2011, forteller Daglig leder Øystein Haugen. 

-Narvik Hockey skal være EN klubb, vi skal ha felles forståelse, felles målsetning, felles kultur og felles adferd. Vi er organisert med en elitesatsning bestående av et A-lag og et U16 lag i Norsk seriespill og en breddesatsning som består av barn , unge og voksne. Hvor begge er like viktig og får like mye fokus og omsorg.

- Med Nordkraft på laget, har vi denne sesongen kunne arrangere hockey-camper, vi har hatt rekord mange skoleklasser og barnehager på is, vi har hatt flere "Åpen Hall" dager, vi har flere barnelag i klubben og har har doblet antall barn på RENTA-Hockey Skole. Vi er stolte over alle våre frivillige, som legger ned tusenvis av timer hvert år, for å gjøre Narvik til et bedre sted å bo!

-Vi har hatt rekord mange skoleklasser og barnehager på is!

På Nordkrafts egen hjemmeside kan man lese følgende: (se under bildet)

Vårt U15 lag i aksjon i Nordkraft Arena denne sesongen!
Vårt U15 lag i aksjon i Nordkraft Arena denne sesongen!

-Nordkraft sponser for å bidra til trivsel gjennom et levende idretts-, frilufts- og kulturliv – med særlig vekt på å mobilisere og aktivisere barn og unge. Konsernet støtter over 100 lokale klubber, lag og foreninger. Vi kaller det å ha et stort hjerte for lokalsamfunnet.

-Våre sponsormidler kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Midlene i seg selv skaper imidlertid ikke aktivitet. Aktiviteten kommer fra ildsjelene og de positive personene som stiller opp og bruker av fritiden sin. Det er de som får ting til å skje. Vi vil gjerne rette en takk til dem. Uten dem ville vi hatt langt fattigere lokalsamfunn i regionen vår.

idrettsglede!
idrettsglede!

-Er det ikke fantastisk! Tenk at Nordkraft støtter over 100 klubber, lag og foreninger hvert eneste år! Det gir enorme synergier, det skaper bolyst og  vi vet at fysisk aktivitet og idrett gir sterkere barn og ungdommer, både fysisk og psykisk!  

-Tusen millioner takk for støtten, Nordkraft!

Les mer her: Hjemmeside eller Facebook