Sesongen over. Nå venter EHL sesong!!!

INNSPILL TIL KLUBBHÅNDBOK!

22.01.2024

Klubben reviderer sin klubbhåndbok, vi ønsker  innspill til dette arbeidet.

Kjære medlemmer,

Det foregår mye positivt rundt klubben for tida. Et av tiltakene det jobbes med er gjennomgang av klubbhåndbok. En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget.

Les mer i Norges Idrettsforbund sin veileder for klubbhåndbok:  HER

 Styret i klubben har bedt et arbeidsutvalg om å levere forslag til gjennomgått klubbhåndbok. I den forbindelse inviteres klubbens medlemmer til å komme med innspill til dette arbeidet. Arbeidsgruppen har deretter til hensikt å fremme et forslag til gjennomgått klubbhåndbok til styret, som deretter legges ut til høring blant klubbens medlemmer. I etterkant av denne høringen er planen at styret vedtar klubbhåndboken.

Innspill mottas med takk på:

e-post til oistein.kaarbo@narvikhockey.no innen 11.februar 2024. 

Med vennlig hilsen,

Øistein Kaarbø

Leder

Arbeidsutvalget for klubbhåndbok