VI SØKER

BREDDETRENER

Som en del av vårt mål om å utvikle egne spillere og ha landsdelens beste og største breddeavdeling, søker vi trener til klubbens breddeavdeling.

Vi søker en trener med gode hockeykunnskaper både hva angår trening og utvikling, samt organisering rundt dette. Stillingen vil omfatte aldersgruppene helt fra skøyte- og hockeyskolen opp til og med juniornivå.

Treneren vil ha ansvaret for koordinering av en samkjørt treningsfilosofi for hele avdelingen. Dialog med det enkelte trenerteam i de enkelte lag vil være essensielt.

Majoriteten av stillingen vil omhandle gjennomføring av treningsøkter på is sammen med de enkelte lag.

Stillingen vil omfatte 30%, med fortløpende vurdering om eventuell utvidelse. Klubben vil være behjelpelig med anskaffelse av resterende jobb utenfor klubben. Klubben stiller økonomi for trenerutdanning til rådighet.

Søknad og eventuelle spørsmål henvendes til styret@narvikhockey.no.

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen