LEDIG STILLING

TRENER BREDDE

Arctic Eagles – Narvik Hockey er i stadig endring og vekst. Vårt herrelag har vært etablert i toppen av norsk 1. divisjon i flere år, men fra sesongen 19/20 spiller laget i landet øverste liga, GET-ligaen. Våre arrangementer, vårt spill, vår stil og våre verdier skal gjøre oss til en av landsdelens mest spennende sponsorobjekter.

Klubbens barn er svært viktige for oss. Vi lever etter prinsippene FLEST – LENGST – BEST. Vi vil ha med flest mulig, lengst mulig, men vi ønsker også å være en arena for de som vil bli best. Elitedelen i klubben er vår spydspiss og utstillingsvindu, men våre barn er klubbens hjerte, motor og fremtid. Begge deler er viktige for oss.

 

Vi søker breddetrener i 100% stilling.

Som en del av vårt mål om å utvikle egne spillere og ha landsdelens beste og største breddeavdeling, søker vi trener til klubbens breddeavdeling. Vi ønsker å styrke kompetansen og kvaliteten på breddeavdelingens treninger samt veilede foreldre og trenere som er rundt lagene.

Vi søker en trener med gode hockeykunnskaper både hva angår trening og utvikling, samt organisering rundt dette. Stillingen vil omfatte aldersgruppene helt fra U8 opp til og opp mot A-lag.

Treneren vil ha ansvaret for koordinering av en samkjørt treningsfilosofi for hele avdelingen. Dialog med det enkelte trenerteam i de enkelte lag vil være essensielt.

Majoriteten av stillingen vil omhandle gjennomføring av treningsøkter på is sammen med de enkelte lag.

Stillingen vil omfatte 100% i sesong og klubben stiller økonomi for trenerutdanning til rådighet. Det vil være mulig å tilrettelegge jobben i klubben med utdanning/studier. Søkere med egen jobb utenfor oppfordres også til å søke, da vi eventuelt kan se på muligheten for to stillinger av 50%.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 1 juni.


Mer info om klubben finner du på narvikhockey.no.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til alexander@narvikhockey.no.

Narvik Ishockeyklubb

Org.nr. 984 026 056

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen