VI STYRKER ORGANISASJONEN


Klubbens styre. F.v.: Bjørn-Tormod Nilsen, Alexander Lie, Mathias Björkteg, Terje Feragen, Stig Winther, Magdelena Landsem, Cesilie Markussen og Torje Kosmo Karlsen. Foto: Julie Arntsen / Fremover

Mathias Björkteg. Foto: Roger Danielsen / Fremover

Klubben har i dag så mye aktivitet at det er for krevende å drive den fullstendig på dugnad. Derfor søkte vi tidligere i vår etteren administrativ ansatt som skal være med å føre klubben inn i en tid der profesjonalisering og dugnadsånd skal leve side om side. Etter søknadsfrist 15. juni og påfølgende intervjurunde har ansettelsesutvalget bestående av styreleder Stig Winther, nestleder Bjørn-Tormod Nilsen og styremedlemmene Cesilie Markussen og Alexander Lie etter en helhetsvurdering ansatt Mathias Björkteg som administrativ leder i en 50% prosjektstilling.


Björkteg var den kandidaten som best matchet de krav og ønsker klubben har for videre utvikling. Han tiltrer sin nye stilling 10. august. Prosjektstillingen løper frem til 1. juni 2019. Innen den tid vil klubben sammen med Björkteg evaluere prosjektet, samt veien og behovet videre.


Ny sportslig leder

Martin Persson. Foto: Madeleine Karlsen / Offside

Ved tiltredelse 10. august ser styret og Björkteg det naturlig at han samtidig fratrer sin posisjon i klubbens styre. Der har han hatt det overordnede sportslige ansvaret for hele klubben.


Denne jobben vil fra i dag fylles av tidligere herrelagsspiller Martin Persson, men uten stemmerett i styret per i dag, da dette vil være en sak for årsmøtet. Persson er særdeles motivert for oppgaven. Med mange tanker, idéer og ønsker både for klubbens bredde- og elitesatsing går han inn i sin posisjon i kjent Persson-stil.© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen