UTE AV HANDLINGSPLAN OG INNVILGET LISENS 1. DIV


Styreleder Stig Winther fornøyd med den gode nyheten. Foto: Martin Fredriksen

Tirsdag 15. mai fikk vi innvilget lisens for 1. divisjon kommende sesong. Klubben er også ute av handlingsplan etter to år.


Utsnitt fra brevet fra NIHF:


"Lisens videreføres. Klubben har rating på 131 og positiv egenkapital pr 31.12.2017. Dette er bedre enn våre lisenskrav (rating >= 63 poeng og positiv egenkapital).

Klubben har vært totalt 2 år på Handlingsplan frem til 31.12.2017. Det siste målet i Handlingsplanen innfris og klubben tas av Handlingsplan. Dette innebærer at klubben ikke lengre trenger å følges tett opp av KLU gjennom månedlige økonomirapporteringer.


KLU vil tilføye at det er gledelig å se Narvik Ishockeyklubb sin positive økonomiske utvikling og ønsker lykke til med sesongen 2018/2019."

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen