PRESSEMELDING ANG. GET

Styret. Foto: Julie Arntsen

10. mai fikk styreleder i Arctic Eagles – Narvik Hockey telefon fra Norges Ishockeyforbund. Lørenskog var fratatt lisens for spill i GET-ligaen kommende sesong. Vi ble tilbudt plassen etter å ha blitt nummer tre i kvalifiseringen tidligere i år. GET eller ikke GET. I all hovedsak har tiden etter dreid seg om dette spørsmålet for Arctic Eagles – Narvik Hockey.


På bakgrunn av det tilbudet vi har fått fra Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey, har vi takket nei til plass i GET-ligaen kommende sesong. Vi kan ikke se at like vilkår og rettferdighet, som Norges Ishockeyforbund legger til grunn, er ivaretatt, selv etter at vi har fremmet forslag til løsning for dette. Vi har dog informert om at vi gledelig er med hvis Norges Ishockeyforbund snur, og godtar vårt forslag til løsning.


Bakgrunn

Som nevnt tidligere har Arctic Eagles – Narvik Hockey lenge vært bevisst på at norsk ishockey på et tidspunkt er nødt til å utvide sitt geografiske tilholdssted for at sporten vi elsker skal kunne ta ytterligere steg. Vi har hele tiden hatt et ønske og et mål om å være en del av det steget. Vi gleder oss over den utviklingen vi har hatt de siste årene, og ønsker fortsatt å lære, bli bedre og større. Både organisatorisk, sportslig og økonomisk.


I GET-ligaen møtes alle 10 lagene fem ganger til enkeltkamper. Kampene spilles tirsdag, torsdag og søndag. Det eksisterer ikke reisefordeling, slik som i 1. divisjon. Det ville altså generert enormt mye reising særlig for Narvik. Kostnadene ville også bli betydelige for de øvrige lagene, som måtte risikere å reise til Narvik tre ganger ila. sesongen for tre enkelte kamper.


Vårt forslag til endring, som ville være kostnadsbesparende for samtlige lag ved et eventuelt opprykk fra Nord-Norge, ble:

· Doble helgekamper – ni helger hjemme og ni helger borte (kamp lørdag og søndag)

· De resterende ni midtukekampene spilles alle i Nordkraft Arena


En slik organisering ville bidra til å generere en forsvarlig økonomi for alle klubbene, og – på sin måte – være utjevnende, som et alternativ til reisefordeling.


I møte med Norges Ishockeyforbund 4. juni ble det lagt frem revidert forslag fra forbundet. Forbundet er opptatt av like vilkår og rettferdighet. Dette poengterer de at er ivaretatt slik seriesystemet er satt opp i utgangspunktet. Fem kamper – tirsdag, torsdag og søndag. Sportslig sett rettferdig. Alle får like mye hviletid mellom kampene. Økonomisk sett katastrofalt. Reisekostnadene i Narvik vil ligge på et helt annet nivå enn for resten av ligaen.


Forbundets tilbud til Narvik ble da som følger:

· Doble hjemmekamper mot samme motstander

· Doble bortekamper mot to forskjellige motstandere

· Ni enkeltkamper i midtuke – fire hjemme og fem borte


I tillegg sto tilbudet om å ta Lørenskogs plass slik seriesystemet var satt opp, med kamper tirsdag, torsdag og søndag.


At vi fikk kun fire av ni midtukekamper hjemme godtok vi. Med forbundets forslag vil vi dog hver søndag under bortehelgene skulle møte et uthvilt lag, mens vi selv allerede hadde en kamp i kropp og hode fra lørdagen. For i størst mulig grad å oppnå like vilkår og rettferdighet, foreslo vi derfor å spille mot samme motstander lørdag og søndag under våre bortehelger. Dette ble avvist av forbundet, med begrunnelse om at det ville være utfordrende for de øvrige klubbene å gjennomføre doble kamper rent organisatorisk, og at det eksisterer en fare for tapte billettinntekter.


At det vil være utfordrende for de øvrige klubbene å gjennomføre dobbelkamper rent organisatorisk har vi forståelse for. Slik har vi gjennomført alle våre kamphelger flere sesonger nå. Det er utfordrende, men det er mulig.


Det er vi selv som ønsker dobbelkamper for å kunne delta i GET-ligaen rent økonomisk, selv om det organisatorisk og sportslig sett naturligvis er en ulempe. Vi ønsker ikke å i tillegg påta oss ulempen med å spille mot uthvilte lag hver søndag under bortehelgene, når dette enkelt kan løses ved at ligaens øvrige klubber ila. hele sesongen gjennomfører ei helg med dobbelkamper hjemme, noe vi påtar oss å gjøre gjennom hele sesongen for å få dette til. Ønsker ikke Norges Ishockeyforbund like vilkår? Ønsker de ikke å få dette i boks?


Etter nytt styremøte 5. juni ble vårt tilsvar i saken som følger:

· Hvis prinsippet med like vilkår er gjeldende, ønsker vi å spille samtlige dobbelkamper under bortehelgene mot samme motstander lørdag og søndag.


Dette avvises av Norges Ishockeyforbund og begrunnes med eksempelet hvor en klubb har kamp torsdag, og deretter lørdag og søndag mot Narvik. Det blir for kort restitusjonstid.

Med ni midtukekamper ser vi at det er rom for to uker uten midtukekamp. Disse mener vi kunne vært lagt til de to ukene hvor lagene skulle møte Narvik til dobbelkamp.


Vi får beskjed om at situasjonen er som den er for kommende sesong, og de tilpasninger som nå er foreslått er så langt Norges Ishockeyforbund kan gjøre endringer denne gang. De mener at forslaget fra Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey ivaretar organisatoriske, økonomiske og sportslige hensyn på en tilfredsstillende måte for alle lag. På grunn av tidsknapphet måtte Norges Ishockeyforbund ha et endelig ja/nei fra Narvik innen fredag 8. juni kl. 10.00.


Vi kan ikke se at like vilkår og rettferdighet er ivaretatt. Det er for oss uforståelig at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre de små tiltak som skal til for at man også sportslig stiller med like vilkår. Dette er å anse som helt essensielt i landets øverste liga.


Styret

Arctic Eagles – Narvik Hockey

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen