LA ISLØKKA BESTÅ


Isløkka bak Parken Ungdomsskole.

Ved å lese offentlig ettersyn av detaljregulering for ny ungdomsskole, publisert på Narvik kommunes hjemmeside den 21. juni 2018, kan man se at det i utenomhusplan/landskapsplan er plassert en ballbinge og løpebane på store deler av arealet hvor det i dag befinner seg en isløkke om vinteren, der Narvik Ishockeyklubb før Nordkraft Arena holdt til.


Isløkka er den eneste offentlig og gratis tilgjengelige isløkka i Narvik, sett bort fra skøytebanen på Fagernes, og drives på dugnad av naboer og engasjerte. Klubbens Øistein Kaarbø og styreleder Stig Winther har i den sammenheng sendt merknad til ny detaljregulering til Narvik kommune v/ Areal og samfunnsutvikling for å fremme argumenter for å beholde dagens isløkke.


Brevet kan leses i sin helhet her!

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen