INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTE


Sak 1:

I budsjett som vedtas på årsmøtet fremgår det tydelig hvilke budsjettposter som er tiltenkt barn og ungdom. Disse budsjettposter har høy prioritet. Dersom økonomiske nedskjæringer er nødvendig skal Elitedelens budsjettposter reduseres i betydelig grad og med minst 50%  før breddedelen rammes.


Sak 2:

Klubben skal sørge for at alle barn og ungdomslag får tildelt en dedikert trenerresurs med tilstrekkelig hockeykompetanse på alle organiserte treninger. Styret illustrerer satsingen med en egen forpliktende budsjettpost for

formålet.


Sak 3:

Forslag til endring av vedtekter

§10 siste avsnitt, første linje strykes og endres til :

På årsmøtet kan man bare behandle forslag om vedtektsendringer som er kommet inn skriftlig 2 uker før årsmøtet, alle forslag som er kommet inn innenfor fristen skal behandles av årsmøtet.


Sak 4:

Forslag til vedtekt:

ny §, Narvik ishockeyklubb skal til en hver tid avsette minimum 30% av totalt budsjett til breddehockey.

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen