• AENH

ENDRINGER I STYRET


Det opprinnelige styret. F.v.: Bjørn Tormod Nilsen, Alexander Lie, Mathias Björkteg, Terje Feragen, Stig Winther, Magdelena Landsem, Cesilie Markussen og Torje Kosmo Karlsen. Foto: Julie Arntsen.

Til det ekstraordinære årsmøtet lå det an til at to personer skulle trekke seg fra styret, og to nye skulle foreslås inn.


Mathias Björkteg er ansatt som klubbens administrative leder, og skulle derfor ut av styret samt sin posisjon som sportssjef. Magdelena Landsem trakk seg av personlige og tidsmessige årsaker. Fra valgkomitéen skulle sportslig leder Martin Persson og tidligere styremedlem Anne Signe Mangersnes legges frem som nye kandidater. Like før det ekstraordinære årsmøtet ble valgkomitéen oppmerksom på at Martin Persson ikke kan velges som styremedlem da han er ansatt (som trener) i klubben. Det ble dermed kun lagt frem forslag på Anne Signe Mangersnes, som ble valgt som nytt styremedlem.Styreleder Stig Winther og nytt styremedlem Anne Signe Mangersnes. Foto: Kjell Kolsvik / Fremover

SLAGKRAFT I ARRANGEMENT


Anne Signe har flere års erfaring som arrangementsansvarlig i klubben, og styrker oss i aller høyeste grad på det feltet. Anne Signe vil bekle rollen som arrangementsansvarlig, og ser frem til å sørge for at alt rundt arrangementene våre går så knirkefritt som mulig. Hun poengterer at hun er glad for at arrangementene har tatt organisatoriske steg siden forrige gang hun hadde rollen, slik at ansvarsfordelingen er strekt mer ut i alle ledd og arbeidsbelastningen for hver enkelt er lavere. Da kan hun fokusere på overblikket i større grad enn tidligere.


KOSMO KARLSEN TAKKER FOR SEG

I etterkant av årsmøtet har også styremedlem og kommunikasjonsansvarlig Torje Kosmo Karlsen av personlige årsaker sagt opp sitt styreverv med umiddelbar virkning.


Torje Kosmo Karlsen. Foto: VINN

- Det har vært veldig hyggelig å være en del av styret i denne relativt korte perioden. GET-saken var ekstrem, og selv om vi internt tidvis var svært uenige synes jeg vi som styre gjorde en grundig og god jobb. Jeg synes også det er utrolig artig å se hva vi har fått til på den korte tiden jeg har vært med. Det har vært veldig mange små prosesser som har dratt klubben i ei positiv retning. Folk trives i klubben, og vi jobber som én enhet i mye større grad enn hva jeg tidvis har følt. Det er min personlig oppfatning. Det er veldig mange veldig dyktige personer som tar ansvar for de enkelte områdene i klubben, både i og utenfor styret, og både små og store ting.


GIR IKKE HELT SLIPP

- Jeg har jobbet mye med klubbens kommunikasjonskanaler denne tiden, som hjemmesiden og sosiale medier, i tillegg til introfilm og lignende. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fremstår på denne biten, og jeg håper vi klarer å fortsette utviklingen. Vi trenger ikke være best bare på isen. Vi kan også være best på nett, arrangement m.m.. I en periode nå vil jeg forsøke å rekruttere dyktige personer til å overta en del av de prosessene jeg har vært involvert i, og gi den opplæringen og føringen som skal til for at publikum fortsetter å få den informasjonen de trenger, pluss litt ekstra. Forhåpentligvis vil dette være personer som ønsker å utvikle denne delen enda mer. Jeg kommer fortsatt til å håndtere hjemmesiden og sørge for at den fungerer som den skal, men jeg vil ikke følge opp det daglige som nyhetssaker og lignende oppdateringer. Jeg har noen gode navn på blokka som vil bli kontaktet i nær fremtid.


FORTSATT VOKSESMERTER

- Jeg har vært med i forskjellige roller i klubben i noen år tidligere, og jeg ser at vi fortsatt har voksesmerter. I denne perioden synes jeg det har vært viktig å finne en balanse mellom hva vi som dugnadsklubb klarer å håndtere, men som også leverer et profesjonellt produkt både for medlemmer, publikum og samarbeidspartnere. Jeg opplever ofte at mange ser på oss som en helprofesjonell aktør med mange ansatte, for det er gjerne sånn vi ønsker å oppfattes. I realiteten drives vi på dugnad og med en økonomi som ikke tilsier at vi kan gjennomføre absolutt alle tiltak og idéer vi blir presentert eller selv kommer opp med. Vi skal som klubb uansett strebe etter å være best på det vi kan være best på. Det synes jeg er en grei arbeidsregel uansett hva man holder på med. Vi har satt hårete mål i femårsplanen som utarbeides i disse dager, og jeg håper så mange som mulig, medlemmer, publikum og samarbeidspartnere, ønsker å bidra med det de selv kan for at klubben skal lykkes også de kommende fem årene.


TAKK

Vi takker Mathias, Magdelena og Torje for den jobben de har gjort i sin periode, og ser frem til fortsettelsen, forhåpentligvis også sammen med dem!


"La frem ambisiøs femårsplan for Narvik Ishockeyklubb" - sak på fremover.no


"Forrige gang hun hadde vervet i klubben trakk hun seg. Nå prøver Anne Signe seg igjen" - sak på fremover.no

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen