Breddetrener søkes

Narvik Ishockeyklubb søker breddetrener i 100% stilling

Narvik ishockeyklubb er en klubb i vekst. Med et A-lag som skal spille i øverste divisjon kommende sesong og en voksende breddeavdeling ser vi at vi mangler kompetanse på enkelte områder.

Som en del av vårt mål om å utvikle egne spillere og ha landsdelens beste og største breddeavdeling, søker vi trener til klubbens breddeavdeling. Vi ønsker å styrke kompetansen og kvaliteten på breddeavdelingens treninger samt veilede foreldre og trenere som er rundt lagene.

Vi søker en trener med gode hockeykunnskaper både hva angår trening og utvikling, samt organisering rundt dette. Stillingen vil omfatte aldersgruppene helt fra U8 opp til og opp mot A-lag.

Treneren vil ha ansvaret for koordinering av en samkjørt treningsfilosofi for hele avdelingen. Dialog med det enkelte trenerteam i de enkelte lag vil være essensielt.

Majoriteten av stillingen vil omhandle gjennomføring av treningsøkter på is sammen med de enkelte lag.

Stillingen vil omfatte 100% i sesong og klubben stiller økonomi for trenerutdanning til rådighet. Det vil være mulig å tilrettelegge jobben i klubben med utdanning/studier. Søkere med egen jobb utenfor oppfordres også til å søke, da vi eventuelt kan se på muligheten for 2 stillinger av 50%

Lønn etter avtale.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til alexander@narvikhockey.no.

Mer info om klubben finner du på narvikhockey.no.

Søknadsfrist 1 juni.


© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen