• AENH

Årsmeldingen 2019 er nå lagt ut


(Foto: Kjell G Karlsen, Fremover)


Årsmeldingen for 2019 for Narvik Ishockeyklubb finner du nå her evt kan du også hente den fram øverst på siden her via "Klubben" - "Årsmeldinger" - "Årsmelding 2019".


Under finner du saksliste for årsmøtet som avholdes den 5. mai, klokken 19.00. Møtet avholdes som tidligere bekjentgjort digitalt.


Saksliste for årsmøte i Narvik Ishockeyklubb 2020


Sak 01:           Åpning av årsmøtet

Sak 02:           Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 03:           Konstituering

Vedtak:

Dirigent:                                  

Referent:                                

Protokollunderskivere:           

Tellekorps:                          

Sak 04:           Tilbakeblikk på året som har gått

  • Bredde v /Alexander Lie

  • Marked v/Terje Feragen

  • A-lag v/Stig Winther

Sak 05             Årsrapport

                        v/Daglig leder Cesilie Markussen

Sak 06             Regnskapet for 2019

            v/Styrets leder Stig Winther

Sak 07             Innkomne forslag

                        Et forslag om endring tillegg i klubbens vedtekter.

  • Kun betalende medlemmer skal ha tilgang til årsmøtet – eller

  • Kun betalende medlemmer skal ha talerett på årsmøtet

Sak 08             Medlemskontingent og treningsavgift

v/daglig leder Cesilie Markussen

Sak 09             Budsjett 2020

v/styrets leder Stig Winther

Sak 10             Utmerkelser

Sak 12             Valg

Valgkomiteens leder fremmet valgkomiteens forslag.

Sak 13             Avslutning

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen