• AENH

Årsmøtet utsatt - ny dato vil komme


Som følge av den nasjonale Korona-situasjonen, er det bestemt at klubbens årsmøte som var planlagt avholdt 31. mars, utsettes inntil videre. Ny dato vil bli annonsert senere. Norges Idrettsforbund har besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen