• Hovedpartnere

    Partnere

Tar sak mot forbundet til retten

Styret i Narvik Hockey ønsker å la rettsvesenet avgjøre konflikten med Norges Ishockeyforbund.
"Å få norsk rett til å vurdere forbundets og forbundsstyrets handlemåte i saken, vil være det beste for norsk ishockey", sier styreleder Terje Feragen i Narvik Hockey.

Fra Narvik Hockeys side er hovedkravet klart:
"Vi vil kreve at Narvik Hockey beholder plassen i Fjordkraftligaen også kommende sesong," sier Feragen. Dersom klubben ikke vinner fram med kravet, vil det bli reist erstatningssak mot Norges Ishockeyforbund.
Ankeutvalget i Norges Ishockeyforbund påviste lov- og regelbrudd fra Norges Ishockeyforbunds side, men vedtok i forrige uke at anken fra Narvik Ishockeyklubb ikke skulle tas til følge. Det betyr at forbundsstyrets vedtak om å sende Narvik ned fra Fjordkraftligaen pr dato står ved lag.
Styret i Narvik Hockey ønsker nå å få vedtak gjort av Norges Ishockeyforbund i saken prøvd i retten.
Den fullstendige saksbehandlingen inkludert vedtaket fra nkeutvalget, finner du på denne lenka.

Kontaktperson: Styreleder Terje Feragen 907 33 244