• Hovedpartnere

    Partnere

Anke ikke tatt til følge

Ankeutvalget avviser Narvik Hockeys anke.

Ankeutvalget har påvist lov- og regelbrudd fra Norges Ishockeyforbunds side, men har vedtatt at anken fra Narvik Ishockeyklubb ikke tas til følge. Det betyr at forbundsstyrets vedtak om å sende Narvik ned fra Fjordkraftligaen pr dato står ved lag. Den fullstendige saksbehandlingen inkludert vedtaket, finner du på denne lenka.
Vi registrerer ellers at ishockeypresident Tage Pettersen til hockey.no slår fast at saken nå kan avsluttes. Styret i Narvik Hockey vil på sin side gjøre en mer grundig vurdering av saken og skal fredag behandle vedtaket fra ankeutvalget. Deretter vil styret komme med sin vurdering.