• Hovedpartnere

    Partnere

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Narvik Ishockeyklubb torsdag 16. september klokken 19.00.

To saker står på dagsorden:

  1. Komplettering av styret. Bakgrunn: Sammensetningen av styret skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.
  2. Budsjett 1. divisjon.
    Det ekstraordinære årsmøtet vil bli gjennomført på Teams. Vi ber derfor om at de som ønsker å delta på årsmøtet så tidlig som mulig - og senest en uke før møtet - å melde seg på til [email protected]
    Påmeldte vil få tilsendt lenke til møtet i forkant.
    Saksliste, herunder valgkomiteens innstilling, skal være gjort tilgjengelig for alle medlemmer via klubbens hjemmeside senest en uke før møtet.