• Hovedpartnere

    Partnere

Flod juridisk rådgiver for Narvik Hockey

Narvik Hockey har valgt å engasjere advokat og tidligere president i Norges Ishockeyforbund, Per A. Flod, som juridisk rådgiver i ankesaken klubben har varslet mot ishockeyforbundet.

Et flertall i forbundsstyret i Norges Ishockeyforbund gikk onsdag 24. mars inn for å sende Narvik ned fra Fjordkraftligaen, basert på vedtak gjort i styret 14. september 2020. Narvik Hockey har bestridt avgjørelsen og varslet anke. Per A Flod er engasjert for å bistå i arbeidet med anken.

Per A Flod er kjent både som advokat, bedriftsøkonom, idrettsleder og fotballagent. Han har hatt en lang rekke verv både nasjonalt og internasjonalt, også innen ishockey. I 1992 ble Flod valgt til president i Norges Ishockeyforbund og innvalgt i representantskapet i Lillehammer Olympic Organizing Committee (LOOC). To år senere ble han valgt inn i Arbitration Board i International Ice Hockey Federation (IIHF). Flod har også sittet i lovkomiteen i Norges Ishockeyforbund.

På bakgrunn av en rekke henvendelser fra media, velger Narvik Hockey nå å offentliggjøre hvem som bistår klubben i ankesaken.